مهندس مهرداد ساعی مدرس علوم تیزهوشان و مشاور تحصیلی(09357506141)

۳۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

پاسخ سوالات جلسه اول چهارم و پنجم

پاسخ سوالات درس اول کلاس چهارم

پاسخ گزینه‌ی 1 - آزمایش.

پاسخ گزینه‌ی 2 - مشاهده.

پاسخ گزینه‌ی 3 - نتیجه‌گیری.

پاسخ گزینه‌ی 4 - نادرست است.

پاسخ گزینه‌ی 5 - مشاهده، پرسش، فرضیه‌سازی، آزمایش، نتیجه‌گیری.

پاسخ گزینه‌ی 6 - گزینه‌ی د صحیح است. در روش علمی همواره باید به کمک آزمایش به دنبال یافتن جواب باشیم، هیچ‌گاه نباید با قطعیت به سوال جواب دهیم و دیدگاه خود را در پاسخ دخالت دهیم.

پاسخ گزینه‌ی 7 - گزینه‌ی ج  صحیح است.


پاسخ سوالات درس اول کلاس پنجم

پاسخ گزینه‌ی 1 - درست است.

پاسخ گزینه‌ی 2 - نادرست است.

پاسخ گزینه‌ی 3 - گزینه‌ی د  صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 4 - گزینه‌ی ب  صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 5 - گزینه‌ی ج  صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 6 - گزینه‌ی ب  صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 7 - گزینه‌ی ج  صحیح است. مشاهده استفاده از حواس است. هنگام آزمایش یادداشت‌برداری می‌کنیم، فرضیه‌ها بعد از پرسش ایجاد می‌شوند.

پاسخ گزینه‌ی 8 - گزینه‌ی د  صحیح است.

پاسخ گزینه‌ی 9 - گزینه‌ی ج  صحیح است.۲۹ آبان ۹۴ ، ۱۹:۲۶ ۰ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس دوم کلاس چهارم جلسه دوم

1- در محلول چای شیرین و هوا، حلال به ترتیب ............. و ............. است.

الف) چای -  اکسیژن                           ب) آب -  اکسیژن                             

ج) آب -  نیتروژن                               د) چای -  نیتروژن      

2- کدام یک از گزینه‌های زیر مخلوط نیست؟

الف) شیر                     ب) خون                     

ج) هوا                          د) نمک           

3- جوهر در آب یک نوع ............. است.

الف) مخلوط جامد در مایع                    ب) محلول مایع در مایع                      

ج) مخلوط مایع در مایع                                    د) محلول جامد در مایع           

4- کدام یک محلول جامد در مایع است؟

الف) نشاسته در آب                 ب) خاک در آب                     

ج) روغن در آب                      د) شکر در آب           

5- اگر ماده‌ای در ماده‌ی دیگر به طور یکنواخت پخش نشود چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) ممکن نیست رونشین شود.                     

ب) ممکن است ته‌نشین شود.             

ج) ممکن است در ماده حل شود                     

د) ممکن است رونشین یا ته‌نشین شود.          

6- با بی‌‌حرکت گذاشتن کدام مخلوط اجزای آن کاملاً از هم جدا می‌شوند؟

الف) الکل در آب                     ب) نمک در آب                     

ج) نفت در آب                         د) نوشابه

7- روش جداسازی اجزای کدام مخلوط آسان‌تر است؟

الف) الکل در آب                     ب) نمک در آب                     

ج) شن در آب                         د) سرکه در آب


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.

۲۹ آبان ۹۴ ، ۱۴:۵۴ ۴ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس دوم کلاس پنجم جلسه دوم

جمله‌های زیر را با گزینه‌های الف یا ب کامل کنید.

1- وقتی آهن زنگ می‌زند، مقاومتش ............. می‌شود.

الف) کم                                               ب) زیاد

2- سوختن گاز در اجاق، ............. انجام می‌شود.

الف) به کندی                                       ب) به سرعت

3- شکر در چای ............. زودتر حل می‌شود.

الف) داغ                                              ب) سرد

4- کپک زدن مربا، یک تغییر ............. است.

الف) فیزیکی                                        ب) شیمیایی

 

یک لیوان شیر، چند ساعت در هوای گرم و آزاد قرار گرفته است.

5-  آیا مزه و بوی شیر تغییر می‌کند؟

6- آیا خواص شیر پس از ماندن در هوای گرم، با خواص شیر تازه یکسان است؟

7- شیر چه تغییری کرده است؟ فیزیکی یا شیمایی؟

 

8- در کدام حالت در نان تغییر فیزیکی به وجود می‌آید؟

الف) کپک زدن نان                              ب) سوختن نان                       

ج) بریدن نان                                       د) برشته شدن نان

 

9- چرخه‌ی دوره‌ی آب در طبیعت، نتیجه‌ی چه تغییری است؟

الف) تبخیر(شیمیایی)                           ب) میعان(شیمیایی)    

ج) تبخیر (فیزیکی)                              د) تبخیر و میعان(فیزیکی)

 

10- کدام گزینه یک تغییر فیزیکی را نشان نمی‌دهد؟

الف) تراشیدن مداد                              ب) کوتاه‌کردن مو                  

ج) تهیه‌ی رب گوجه فرنگی                 د) مخلوط آرد و آب

 

11- کدام تغییر شیمیایی نیست؟

الف) سرخ کردن کوکوسبزی              ب) تهیه‌ی پنیر

ج) سرخ شدن سیم لامپ                     د) هضم غذا

 

12- ............. در کنار آب، تغییر شیمیایی پیدا می‌کند.

الف) نمک                                            ب) آرد                       

ج) آهن                                                د) شکربرای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.

 

۲۹ آبان ۹۴ ، ۱۳:۲۵ ۸ نظر
مهرداد ساعی

میشه بگید دقیقاً چه حیوونی رو میبینید؟


۲۹ آبان ۹۴ ، ۰۹:۱۴ ۰ نظر
مهرداد ساعی

از نوادگان توماس ادیسون مخترع برق!!!


۲۸ آبان ۹۴ ، ۲۱:۳۲ ۱ نظر
مهرداد ساعی

سوژه های شگفت انگیز خطای دید 2


با تشکر از دوست خوبم رضا غلامزاده ی عزیز

رضا متشکرم


  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021


۲۳ آبان ۹۴ ، ۲۱:۴۲ ۰ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس اول کلاس پنجم جلسه اول

سوال 1) به راه حل‌های قابل آزمایش درباره‌ی یک مسئله فرضیه می‌گویند. (درست است یا نادرست است)


سوال 2) فرضیه باید حتماً درست باشد. (درست است یا نادرست است)


سوال 3)کدام جمله یک فرضیه است؟

الف) مایعات تبخیر می‌شوند.           

ب) این جسم بوی لیمو می‌دهد.

ج) روی این جسم یک برآمدگی وجود دارد.             

د) به نظر من گچ نفوذپذیرتر از آهک است.


سوال 4) اگر بخواهیم بدانیم که برای رشد گیاه، خاک شنی مناسب‌تر است یا خاک ماسه‌ای، باید چه چیزی را تغییر دهیم.

الف) نوع گیاه                    ب) نوع خاک              ج) مقدار خاک            د) مقدار آب


سوال 5) در کدام گزینه مراحل روش علمی به ترتیب آمده است.

الف) پرسش، فرضیه‌سازی، مشاهده، نتیجه‌گیری، یادداشت‌برداری

ب) مشاهده، فرضیه‌سازی، آزمایش، نتیجه‌گیری، یادداشت‌برداری

ج) مشاهده، پرسش، فرضیه‌سازی، آزمایش، نتیجه‌گیری

د) پرسش، مشاهده، یادداشت‌برداری، آزمایش، نتیجه‌گیری


سوال 6) پژوهشگری به دنبال رابطه‌ی بین دمای محیط و رشد نوعی گیاه است. برای این کار، او باید کدام عامل را تغییر دهد؟

الف) رشد گیاه         ب) دمای محیط          ج) نور و آب               د) نوع خاک


سوال 7) کدام جمله صحیح است؟

الف) مشاهده فقط دیدن است.

ب) قبل از آزمایش باید یادداشت‌برداری کنیم.

ج) فرضیه‌سازی باید قابل آزمایش کردن باشد.

د) بعد از فرضیه‌سازی، پرسش‌هایی در ذهن ایجاد می‌شود.


سوال 8) مریم می‌خواهد فرضیه‌ی زیر را آزمایش کند:

" هر چه دانه‌ی لوبیا بزرگ‌تر باشد، زودتر جوانه می‌زند."

او برای آزمودن فرضیه‌ی خود باید چه چیزهایی را ثابت نگه دارد؟

الف) نوع دانه - اندازه‌ی دانه            ب) میزان رطوبت - اندازه‌ی دانه          

ج) اندازه‌ی دانه - دمای محیط                   د) میزان رطوبت - دمای محیط

 

سوال 9) کدام گزینه صحیح است؟

الف) حمید و پرهام دیدند که یک مکعب کوچک فلزی داخل آب می‌رود. (پرسش)

ب) با خود فکر کردند چرا بعضی چیزها داخل آب نمی‌رود. (آزمایش)

ج) گفتند که ممکن است شکل اجسام در فرو رفتن آن‌ها در آب موثر باشد. (فرضیه)

د) چند جسم به شکل‌های مختلف ساختند و در آب قرار دادند. (مشاهده)


 

 

پاسخ سوالات جلسه اول چهارم و پنجم۲۲ آبان ۹۴ ، ۲۰:۱۱ ۸ نظر
مهرداد ساعی

سوالات درس اول کلاس چهارم جلسه اول

سوال 1) برای رسیدن به پاسخ‌‌ها باید پیش‌بینی را .......................  (طراحی - آزمایش) کنیم.


سوال 2) نخستین گام در روش علمی، .......................  (مشاهده - پیش‌بینی) است.


سوال 3)آخرین مرحله‌ی روش علمی، .......................  (فرضیه‌سازی - نتیجه‌گیری) است.      

   

سوال 4)پس از یک‌بار آزمایش می‌توان گفت نتیجه‌گیری دقیق است.(درست است - نادرست است)


سوال 5)مراحل زیر را کامل کنید.

1- مشاهده، 2- ....................... ، 3- پیش‌بینی ، 4 - ....................... ، 5- ....................... 


سوال 6) کدام یک از مراحل روش علمی نیست؟

الف) یادداشت‌برداری                     ب) نتیجه‌گیری          

ج) پرسش                               د) جواب قطعی دادن به پرسش


سوال 7) نیما و عرشیا برای نگهداری کاهو، پیشنهادهای مختلفی می‌دهند. این کدام مرحله از روش علمی است؟

الف) مشاهده                    ب) پرسش               

ج) فرضیه‌سازی                 د) آزمایش

                                       پاسخ سوالات جلسه اول چهارم و پنجم

۲۲ آبان ۹۴ ، ۱۹:۲۶ ۲ نظر
مهرداد ساعی

کلاس پنجم و چهارم

با سلام

۲۰ آبان ۹۴ ، ۱۶:۳۳ ۰ نظر
مهرداد ساعی

ارزش یک مداد به مغز آن است.

مدادی که مغز ندارد، چوبی بیش نیست و فقط به درد سوختن می خورد

 ارزش آدمی نیز به مغز اوست و گرنه هیچ بهایی ندارد.

۱۸ آبان ۹۴ ، ۲۱:۰۷ ۰ نظر
مهرداد ساعی