60- بهترین راه برای شناسایی اسیدها و بازها استفاده از شناساگر کاغذ تورنسل است، به نظر شما تورنسل در حضور کدام‌یک از مواد زیر به رنگ قرمز درمی‌آید؟

1) نوشابۀ گازدار                          2) آب‌ژاول                       3) صابون                                    4) جوش‌شیرین

61- کدام اسید زیر خوراکی است؟

1) اسید فسفریک                         2) اسید نیتریک                3) اسیدسولفوریک             4) اسیدسیتریک

62- کاغذ پی‌اچ در کدام‌یک از محلول‌های زیر به رنگ قرمز درنمی‌آید؟

1) آب‌لیمو                                 2) جوش‌شیرین                 3) کلر در آب                   4) جوهر نمک

63- برای نگهداری از یک اسید بهتر است جنس ظرف از .............. باشد.

1) آهن                                     2) پلاستیک                     3) آلومینیوم                     4) آلیاژهای قوی

64- مایع ظرفشویی که دستان شما را لیز و صابونی می‌کند جزو کدام دسته است؟

1) اسیدها                                  2) قلیاها                                     3) خنثی‌ها                      4) هیچ‌کدام

65- در دو ظرف محتوی محلول رقیق جوهر نمک و آب‌غوره، دو کاغذ پی‌اچ را وارد می‌کنیم، به ترتیب کاغذها به چه رنگی درمی‌آیند؟

1) قرمز - آبی                             2) آبی - قرمز                   3) آبی - آبی                    4) قرمز - قرمز

66- در یک محیط اسیدی هر چه رنگ کاغذ پی‌اچ متمایل به ................. باشد خاصیت اسیدی آن محیط بیشتر است؟

1) آبی کم‌رنگ                            2) قرمز کم‌رنگ                 3) آبی پررنگ                   4) قرمز پررنگ

67- کدام‌یک از موارد زیر اسید است؟

1) گرد بازکنندۀ لولۀ فاضلاب                                              2) آسپرین

3) آب پوست پرتقال                                                         4) مایع سفیدکننده

68- شخصی برای باز کردن گرفتگی مجرای فاضلاب از جوهر نمک استفاده می‌کند، اگر در هنگام کار با جوهر نمک از دست‌کش استفاده نکرده، در صورت سوختگی با اسید باید:

1) فقط کافی است روی محل سوختگی را نپوشاند.

2) فقط پوست را با آب کمی شستشو دهد.

3) پوست را با آب فراوان و سپس با آب‌لیمو شستشو دهد.

4) پوست را ابتدا با آب فراوان و سپس با محلول رقیق آمونیاک شستشو دهد.

69- چرا بازهای قوی خطرناک‌تر از اسیدهای قوی هستند؟

1) با مواد بیشتری واکنش می‌دهند.                                       2) به مواد با سرعت بیشتری واکنش می‌دهند.

3) با چربی پوست بدن واکنش می‌دهند.                                 4) به‌راحتی در آب حل می‌شوند.

70- کدام‌یک از اسیدهای زیر آلی است؟

1) اسید مالیک                                                               2) اسیدسیتریک

3) اسید  استیک                                                                4) هر سه گزینه صحیح می‌باشد.


71- یک لیوان برداشته و داخل آن تا یک سوم حجم آب بریزید سپس در حدود نصف استکان روغن مایع روی آن اضافه کنید. حال یک قطعه چوب‌پنبه و یک قطعه آهن داخل لیوان بیندازید، چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

1) روغن بالای آب - قطعه آهن و چوب‌پنبه غوطه‌ور در روغن      

2) روغن زیر آب - قطعه آهن و چوب‌پنبه غوطه‌ور در روغن         

3) روغن بالای آب - قطعه آهن ته لیوان - چوب‌پنبه روی روغن شناور

4) روغن زیر آب - قطعه آهن ته لیوان - پنبه روی آب شناور

72- در دو ظرف مشابه، مقدار آب یکسانی ریخته‌ایم. در ظرف اولی، یک قطعۀ آهنی به جرم یک کیلوگرم و در ظرف دومی یک شمش طلا به جرم یک کیلوگرم می‌اندازیم، سطح آب در کدام ظرف بیشتر بالا می‌آید؟(چالی طلا 19.3 و چگالی آهن 7.8)

1) ظرف اولی                                                                  2) ظرف دومی                 

3) هر دو برابر است.                                                          4) نمی‌توان نظری داد.

73- یک میلۀ آهنی و یک قطعه چوب هم‌اندازه و هم‌شکل داریم. آهن سنگین‌تر از چوب است، زیرا:

1) تعداد مولکول‌های تشکیل‌دهندۀ آهن بیشتر از چوب است.

2) تعداد مولکول‌های آهن و چوب برابر است، اما فاصلۀ مولکول‌های آهن کمتر از چوب است.

3) حجم آهن بیشتر از چوب است.

4) حجم چوب بیشتر از آهن است.

74- دو قطعۀ هم‌وزن و هم‌اندازه یکی آهنی و دیگری از چوب در اختیار داریم که هر دو در دمای ‌500 درجۀ سانتی‌گراد می‌باشند، در اثر لمس، آهن گرم‌تر از چوب احساس می‌شود، زیرا؟

1) چگالی آهن بیشتر از چگالی چوب است.

2) قابلیت هدایت گرمایی آهن از چوب بیشتر است.

3) ضریب انبساط آهن از چوب بیشتر است.

4) دمای آهن حتماً از چوب بیشتر بوده که گرم‌تر است.

75- کدام توصیف زیر صحیح است؟

1) آهن از آب سنگین‌تر است و به زیر آب می‌رود.

2) روغن مایع از آب سبک‌تر است و روی آب قرار می‌گیرد

3) آهن از روغن مایع سنگین‌تر است و به زیر آن می‌رود.

4) هر سه گزینه صحیح است.

76- کدام ویژگی آهن باعث شده است تا از این فلز در کارخانۀ کاغذسازی بیشتر استفاده شود؟

1) چکش‌خواری و شکل‌پذیری                                             2) در دسترس بودن

3) مقاومت این فلز در برابر تغییرات شیمیایی                           4) رسانای خوب گرما

 

77- حجم ماده‌ای 20 مترمکعب است. اگر چگالی این ماده 300 کیلوگرم بر مترمکعب باشد، جرم این ماده چقدر است؟

1) 6000 کیلوگرم                                                           2) 15 کیلوگرم    

3) 66.67 کیلوگرم                                                           4) 66.67 گرم

78- یک جسمی روی آب شناور است، هرگاه این جسم را در آب‌شور وارد کنیم چه تغییری در وضعیت آن حاصل می‌شود؟

1) در آب‌شور فرو می‌رود.

2) روی آب‌شور قرار می‌گیرد.

3) میانۀ ظرف در بین آب‌شور قرار می‌گیرد.

4) اطلاعات برای پاسخگویی کافی نیست.

79- چرا کشتی‌هایی که بدنۀ آن‌ها سوراخ شده و آب زیاد وارد آن‌ها می‌شود، غرق و ته‌نشین می‌شوند؟

1) زیرا آبی که وارد کشتی می‌شود جای هوا را گرفته و به همراه آهن کشتی چگالی کل کشتی از آب دریا بیشتر می‌گردد.

2) زیرا با نفوذ آب به کشتی تعادل وزنی آن به هم می‌خورد و به یک سمت کج می‌شود و سپس غرق می‌شود.

3) زیرا سرعت آن‌ها کم می‌شود و آرام‌آرام غرق می‌شوند.

4) زیرا چگالی آب از چگالی کشتی بیشتر بوده و آن را سنگین‌تر کرده و غرق می‌کند.

80- درصورتی‌که چگالی را با ، جرم را با  و حجم را با  نشان دهیم، کدام رابطه درست است؟

1)                                                                     2)

3)                                                                     4) گزینۀ 3 درست می‌باشد.

81- جرم حجمی یعنی ..........

1) میزان زبری و نرمی ماده

2) مقدار حجم مربوط به جرم معینی از ماده

3) معیاری برای میزان تراکم و فشردگی ذرات ماده

4) نسبت حجم برحسب مترمکعب به جرم بر‌حسب کیلوگرم یعنی چگالی

82- یک کیلوگرم از هر ماده‌ای گزینه‌های زیر را داریم. حجم کدام‌یک بیشتر از بقیه است؟

1) پنبه                                     2) چوب                          3) آهن                           4) فلز

83- اگر جرم حجمی جسم اول، کمتر از جرم حجمی جسم دوم باشد، ولی جرم حجمی هر دو از آب کمتر است، آنگاه کدام گزینه می‌تواند درست باشد؟

1) ممکن است فشردگی ذرات جسم اول بیشتر از جسم دوم باشد.

2) جسم اول پایین‌تر از جسم دوم قرار می‌گیرد.

3) ممکن است هر دو روی آب قرار بگیرند.      

4) درصورتی‌که حجم برابری از هر دو داشته باشیم، جرم جسم اول بیشتر است.

84- سه قطعۀ هم‌شکل از جنس‌های چوب، پلاستیک و آهن برمی‌داریم و با چکش بر سر هر سه قطعه، ضربه‌های یکسانی وارد می‌کنیم. کدام قطعه قابلیت شکل‌پذیری دارد؟

1) چوب                                                                        2) پلاستیک

3) آهن                                                                         4) هر سه گزینه صحیح است.

 

 

85- کدام‌یک از عناصر زیر در پوستۀ زمین بیشترین فراوانی را دارد؟

1) آهن                                     2) طلا                            3) اکسیژن                       4) آلومینیوم

86- کدام‌یک از موارد زیر از ویژگی‌های فلز طلا نمی‌باشد؟

1) رسانایی زیاد                                                               2) چگالی بالا

3) فراوانی                                                                      4) شکل‌پذیری زیاد

87- کدام جمله صحیح است؟

1) کروم فلز بوده و چکش‌خوار است، برای همین از آن در آلیاژ فولاد استفاده می‌شود.

2) گرافیت، جریان الکتریسیته را از خود عبور می‌دهد، بنابراین یک فلز است.

3) زمانی که با چکش بر روی فلزات ضربه می‌زنیم، معمولاً انتظار داریم که تغییر شکل دهند، ولی نشکنند.            

4) پتاسیم یک فلز فعال بوده و دارای چگالی بالاتری از آب است.

88- کدام ماده رسانای جریان الکتریسیته است؟

1) برم                                                                          2) ید                            

3) گوگرد                                                                      4) اورانیوم

89- کدام تعریف مفهوم درست‌تری از عنصر را بیان می‌کند؟

1) ماده‌ای است که ذرات آن کاملاً مشابه‌اند.

2) ماده‌ای خالصی است که ذرات آن‌ها، اتم‌ها یا مولکول‌هایی با اتم‌های یکسان است.

3) ماده‌ای است که مولکول‌های آن اتم‌های یکسان دارند. 

4) مادۀ خالصی است که از اتم‌های یکسان ساخته‌شده است.

90- هر چه میزان مقاومت یک جسم در برابر خراشیده شدن بیشتر باشد .......... این ماده بیشتر است.

1) چکش‌خواری                           2) شکل‌پذیری                  3) چگالی                                    4) سختی

91- در چه شرایطی آهن سریع‌تر زنگ می‌زند؟

1) هوای گرم - لب دریا                                                     2) هوای سرد - در ارتفاعات  

3) هوای سرد - لب دریا                                                     4) هوای گرم - در ارتفاعات

92- در میان مواردی که نام برده شده است چند عنصر نافلزی دیده می‌شود؟

«آب، الکل، نقره، گوگرد، فسفر، شکر، مس، روی، برم، کربن، پلاستیک»

1) 4                                        2) 5                              3) 6                              4) 7

93- در چه شرایطی آهن دیر‌تر زنگ می‌زند؟

1) درون آب مقطر                        2) درون آب دریا               3) در هوای آزاد                 4) درون روغن

94- تعداد کدام بیشتر است؟

1) عنصرهای فلزی                                                           2) عنصرهای نافلزی          

3) عنصرهای طبیعی                                                         4) عنصرها

95- اتم‌های تشکیل‌دهندۀ کدام ماده با سایرین متفاوت است؟

1) گرافیت                                 2) اکسیژن                       3) شیشه                         4) آهن

96- از مجموعه عناصری که داده شده عناصر کدام گزینه شباهت زیادی دارد؟

1) آرگون، اکسیژن، آهن                                                     2) کلر، ید، فلوئور 

3) سدیم، کربن، کلسیم                                                     4) جیوه، مس، گوگرد

97- کدام فلز در طبیعت به‌صورت خالص یافت می‌شود؟

1) مس                                                                         2) جیوه             

3) آهن                                                                         4) طلا

98- کدام‌یک از فلزات زیر به سرعت اکسید می‌شود، اما با این حال در برابر خوردگی مقاوم است؟

1) مس                                                                         2) طلا

3) سرب                                                                        4) آلومینیوم

99- کدام فلز بیشترین کاربرد را در صنایع مختلف دارد؟

1) آلومینیوم                                                                   2) مس  

3) روی                                                                         4) آهن

100- کدام ویژگی طلا باعث شده که در ساخت جواهرات استفاده شود؟

1) با ارزش و فراوان بودن  

2) نداشتن میل ترکیبی با عناصر دیگر و کمتر دچار تغییر شیمیایی می‌شود.

3) رسانایی بالا   

4) مقاومت و شکل‌پذیری کم.

101- کدام فلز در صنعت داروسازی کاربرد ندارد؟

1) آلومینیوم                               2) کلسیم                                    3) سرب                          4) آهن


  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021