از مسابقات اسکیت یک چیز بزرگ یاد گرفتم:
مانعی که رو به روی شماست، می تواند شما را قادر به پرشی کند که هیچگاه تنها نمی توانستید این قدر بپرید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده