مهندس مهرداد ساعی مدرس علوم تیزهوشان و مشاور تحصیلی(09357506141)

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پاسخ سوالات تیزهوشان ششم 95-96» ثبت شده است

سوالات تیزهوشان فصل اول کلاس ششم قسمت اول برای آمادگی آزمون 95-96

 

1- پروین یک باطری کتابی 9 ولتی (ولت واحد اختلاف پتانسیل است) دارد که دو سر سیم را به هر یک از قطب‌های آن وصل می‌کند. سپس دو سر سیم را درون یک ظرف شیشه‌ای محتوی یک محلول قرار می‌دهد. پروین در قسمتی از گزارش کار خود نوشته است: حباب‌هایی در اطراف سیم‌ها تولید می‌شود. عبارت نوشته‌شده توسط پروین، یک:

1) پیش‌بینی است.                       2) فرضیه است.                 3) نتیجه‌گیری است.           4) مشاهده است.

2- کدام‌یک از حواس زیر نقش مهم‌تری در انجام اولین مرحله از اصول روش علمی دارد؟

1) بویایی                                    2) چشایی                       3) شنوایی                       4) بینایی

3- زمین اجسام را به سمت خود می‌کشد. این جمله بیانگر کدام مرحله از روش علمی است؟ (تیزهوشان -92)

1) مشاهده                                   2) فرضیه‌سازی                 3) بیان نظریه                  4) انجام آزمایش

4- برای شناسایی هرکدام از موارد زیر به ترتیب از کدام حواس پنج‌گانه استفاده می‌کنیم؟

(طعم شکل بو دما)

1) چشایی لامسه بویایی لامسه                                     2) چشایی بینایی بویایی بینایی

3) چشایی بینایی بویایی لامسه                                                4) لامسه بینایی بویایی لامسه

5- مهم‌ترین و اساسی‌ترین مرحله از روش علمی برای حل مسائل، کدام گزینه است؟

1) مشاهده                                   2) طبقه‌بندی                   3) تفسیر کردن                 4) نتیجه‌گیری


6- در جملۀ «مهره‌داران عبارتند از: ماهی‌ها، دوزیستان، خزندگان، پرندگان و پستانداران» از کدام مهارت استفادۀ بیشتری شده است؟

1) تفسیر کردن                           2) فرضیه‌سازی                3) طبقه‌بندی                  4) آزمایش کردن

7- علت تفاوت در اطلاعات جمع‌آوری‌شده از آزمایش‌های یکسان چیست؟

1) تغییر شرایط آزمایش                 2) خطاهای ابزاری و انسانی   3) خطاهای ابزاری              4) حواس‌پرتی آزمایشگر

8- اگر 4 استوانۀ مدرج هم شکل و هم‌اندازه داشته باشیم که به ترتیب می‌توانند 10، 20، 40، 60 میلی‌متر را اندازه‌گیری کنند، دقت اندازه‌گیری کدام بیشتر است؟ «استوانۀ مدرج، لولۀ شیشه‌ای و استوانه‌ای شکل است که روی آن درجه‌بندی‌شده است. از این وسیله برای اندازه‌گیری حجم مایعات استفاده می‌شود.»

1) 10 سانتی‌مترمکعب                  2) 40 سانتی‌مترمکعب        3) 60 سانتی‌مترمکعب        4) 20 سانتی‌مترمکعب

9- گروهی از دانش‌آموزان تیزهوش، مقدار اکسیژن تولیدشده در یک برکه را با وسایل دقیق اندازه‌گیری کرده‌اند و این اطلاعات را در اختیار شما قرار داده‌اند. با توجه به اطلاعات داده‌شده کدام جمله صحیح است؟مکان

عمق یک متری

عمق دو متری

عمق سه متری

 

 

عمق چهار متری

اکسیژن تولیدشده

4 گرم بر مترمکعب

2 گرم بر مترمکعب

1 گرم بر مترمکعب

صفر

 

 

1) نزدیک سطح آب، اکسیژن بیش‌تری تولید می‌شود، چون در آن منطقه نور بیش‌تری وجود دارد.

2) در نزدیکی ته برکه، اکسیژن بیشتر تولید می‌شود، چون در آنجا گیاهان بیش‌تری وجود دارد.

3) هرچقدر آب بیشتر باشد، میزان اکسیژن بیشتر است.

4) میزان تولید اکسیژن با عمق آب ارتباطی ندارد.


10- از دو دانش‌آموز تیزهوش به نام پریسا و پویان خواسته شد تا دمای جوش محلول آب‌نمک را اندازه‌گیری کنند. نتایج کار به‌این صورت بوده است؟

C99

C97

C93

C94

C97

C96

پریسا

C96

C96.5

C95.5

C96

C95.5

C81

پویان

1) دقت پریسا بیشتر از پویان بوده است.

2) برای معین کردن دقت پریسا و پویان می‌بایست مقدار واقعی دمای جوش محلول آب‌نمک را دانست.

3) دقت پویان بیشتر از پریسا بوده است.

4) دقت هر دو دانش‌آموز تیزهوش برابر بوده است.

 

11- پیام با استفاده از مشاهدات قبلی خود، این‌گونه عنوان کرد: این گیاه در حال خشک شدن است، فکر می‌کنم خاک آن باید عوض شود. این جمله پیام به کدام گزینه مربوط می‌باشد؟

1) فرضیه‌سازی                           2) طبقه‌بندی                  3) تفسیر کردن                4) برقراری ارتباط

12- با فناوری پیشرفته می‌توان در آینده، انرژی الکتریکی موجود در صاعقه را ذخیره کرد. استفاده از کدام مهارت یادگیری است؟

1) فرضیه‌سازی                           2) اندازه‌گیری                   3) مشاهده                      4) پیش‌بینی کردن

 

13- تأثیر برقراری ارتباط، چه زمانی بیشتر است؟

1) زمانی که حجم زیادی از اطلاعات در اختیار شنونده قرار داده شود.

2) زمانی که یافته‌ها به‌صورت شفاهی مطرح شوند.

3) زمانی که اطلاعات و مشاهدات روشن، واضح و درعین‌حال مختصر باشند.

4) زمانی که یافته‌ها به‌صورت کتبی مطرح شوند.

 

14- وجه اشتراک یک نقاش طبیعت و یک داور والیبال، کدام مهارت اصلی زیر است؟

1) فرضیه‌سازی                           2) تفسیر کردن                3) مشاهده                      4) آزمایش کردن

15- همیشه همۀ اظهارنظرها علمی نیستند. کدام‌یک از جملات زیر بر مبنای اصول علمی هستند؟

1) من هم با نظر سایرین موافقم.

2) اصلاً ممکن نیست!

3) چون در تلویزیون گفته‌شده، حتماً درست است.

4) گمان نمی‌کنم در تاریکی هم همین نتیجه را بدهد.


 

 

16- فرضیه‌سازی یعنی، پیشنهاد ...................... معقولانه و قابل‌آزمایش دربارۀ یک مسئله یا اتفاق.

1) پرسش‌های                             2) مشاهدات                    3) نظریات                      4) راه‌حل‌های

17- کدام گزینه نادرست است؟

1) برای شروع یک تحقیق خوب باید مشاهده‌گر خوبی باشیم.

2) فرضیه‌سازی ارایۀ راه‌حل برای مسئله است.

3) محققان معمولاً کار خود را از صفر شروع می‌کنند و امکان ندارد یک تحقیق در ادامۀ تحقیقات دیگر باشد.

4) علم بخشی از زندگی است؛ علم همیشه و هر روز با ماست.

18- منطقی بودن، سادگی بیان، قابلیت آزمایش و قرار داشتن بر مبنای حقایق شناخته شده از ویژگی‌های...... است

1) نظریه                                   2) فرضیه                       3) مسئله                       4) تحقیق


19- وقتی به سؤالی که در مورد پدیده‌ای بیان کرده‌ایم، پاسخ احتمالی می‌دهیم، درواقع چه کرده‌ایم؟

1) فرضیه ساخته‌ایم.                                                         2) نظریه داده‌ایم.

3) تحقیق کرده‌ایم.                                                           4) نتیجه‌گیری نموده‌ایم.

20- در کتاب درسی با کاربرد تحقیق علمی در حل مسائل روزمره آشنا شدید. شما دانش‌آموز تیزهوش، کدام‌یک از فرضیه‌های زیر را در مورد نچسبیدن بادکنک‌ها به دیوار می‌پذیرید؟

1) بادکنک‌ها رسانا بودند.

2) جنس دیوارهای کلاس خوب نبود.

3) نوع بار الکتریکی آن‌ها مناسب نبوده است.

4) بادکنک‌ها به‌اندازۀ کافی مالش داده نشده بودند.

21- دانش‌آموزان کلاس ششم می‌خواهند کلاس خود را برای جشن بازگشایی مدارس آماده کنند آن‌ها با................... فضای کلاس به................... و................... می‌پردازند.

1) جمع‌آوری اطلاعات، مشاهدۀ دقیق، یادداشت‌برداری

2) مشاهدۀ دقیق، جمع‌آوری اطلاعات، یادداشت‌برداری

3) جمع‌آوری اطلاعات، طرح و پرسش، فرضیه‌سازی

4) مشاهدۀ دقیق، طرح و پرسش، فرضیه‌سازی

22- برای بررسی سرعت نفوذ آب در خاک‌های مختلف درون یک ظرف چه چیزهایی را تغییر می‌دهید؟

1) ظرف و نوع خاک را متغیر، مقدار آب و مقدار خاک ثابت

2) مقدار خاک و نوع خاک متغیر، مقدار آب و ظرف ثابت

3) مقدار آب و ظرف و مقدار خاک را ثابت، نوع خاک متغیر

4) مقدار آب و ظرف و نوع خاک را ثابت، مقدار خاک متغیر

23- پارسا در تحقیقی، می‌خواهد بفهمد: نان در چه شرایطی زودتر کپک می‌زند؟ به نظر شما با کدام‌یک از طرح‌های زیر پاسخ قابل اعتمادتری می‌یابد؟

1) در جاهای مختلف خانه، یک نوع نان قرار دهد.

2) چند نان مختلف را در یک مکان خانه قرار دهد.

3) نان‌های مختلفی با سطح یکسان در جاهای مختلف خانه قرار دهد.

4) وزن‌های معینی از نان‌های مختلف را انتخاب کند.

24- خطا در آزمایش چگونه نمی‌تواند به وجود آید؟

1) ناشی از شخص باشد.                                                    2) پایین بودن کیفیت وسیله

3) بر اساس عوامل محیطی به وجود آید.                                4) براثر تکرار آزمایش به وجود آمده باشد.

25- پوریا می‌خواهد بداند که‌ آیا بین رشد گیاه و دمای محیط رابطه وجود دارد؟ برای این کار او باید کدام عامل را متغیر قرار دهد؟

1) نور و آب                               2) گیاه                           3) خاک                          4) دمای محیط

 26- هدف از مشاهده، در مراحل اصول روش علمی کدام است؟

1) فرضیه‌سازی                                                               2) تفسیر کردن

3) جمع‌آوری اطلاعات                                                       4) توجه به موارد مورد علاقه

27- روش علمی، روشی منطقی است که از چند مرحلۀ پشت سرهم تشکیل شده است. به نظر شما دانش‌آموز تیزهوش، کدام‌یک از فعالیت‌های زیر می‌توانند در یک مرحله قرار گیرند؟

1) مشاهده، فرضیه‌سازی، آزمایش فرضیه

2) جمع‌آوری اطلاعات، آزمایش، تفسیر کردن

3) مشاهده، جمع‌آوری اطلاعات، یادداشت‌برداری

4) فرضیه‌سازی، آزمایش فرضیه، جمع‌آوری اطلاعات

28- عبارت زیر مربوط به کدام مرحله از روش علمی است؟

«جسم نمونه بسیار داغ می‌باشد و بوی بسیار تند و نامطبوعی دارد.»

1) اندازه‌گیری                             2) طبقه‌بندی                   3) مشاهده                       4) نتیجه‌گیری

29- روش علمی، یکی از روش‌های منظم است که مراحل آن به ترتیب عبارت‌اند از؟

1) پیشنهاد راه‌حل برای مسئله (فرضیه)- تعیین و تعریف مسئله- احساس مشکل یا مسئله- آزمون فرضیه- نتیجه‌گیری

2) آزمون فرضیه- نتیجه‌گیری- پیشنهاد راه‌حل برای مسئله (فرضیه)- تعیین و تعریف مسئله- احساس مشکل یا مسئله

3) احساس مشکل یا مسئله- تعیین و تعریف مسئله- پیشنهاد راه‌حل برای مسئله (فرضیه)- آزمون فرضیه- نتیجه‌گیری

4) تعیین و تعریف مسئله- احساس مشکل یا مسئله- آزمون فرضیه- پیشنهاد راه‌حل برای مسئله (فرضیه)- نتیجه‌گیری

30- جمع‌آوری اطلاعات دربارۀ جهان اطراف ما چه نام دارد؟

1) علم                                        2) فناوری                       3) نتیجه‌گیری                 4) بررسی یافته‌های آزمایش

 

 

31- کدام گزینه درست است؟

1) نظریه، همان پاسخ احتمالی برای سؤالی است که در ذهن شما پیدا می‌شود.

2) به آزمایش‌های متنوع و گوناگونی که با فرضیه ثابت شده است، نظریه می‌گویند.

3) نظریه، همان پاسخ حتمی برای سؤال است که با کمک آزمایش به‌دست‌آمده است.

4) راه‌حل مسئله همان نظریه است.

32- محققین دانشگاهی، به مدت 2 سال بر روی بیش از 3000 فرد مبتلا به بیماری ریوی تحقیق و آزمایش کرده و متوجه شدند افرادی که سیگار می‌کشند بیشتر در معرض بیماری ریوی قرار دارند. این تحقیق یک ................ است.

1) مشاهده                                   2) نظریه                         3) فرضیه                                    4) تفسیر

33- در کدام مرحله از یک فعالیت علمی، تقریباً تمام مهارت‌های قبلی خود را به کار می‌بریم؟

1) آزمایش                                   2) برقراری ارتباط               3) پیش‌بینی                    4) مشاهده

34- کدام‌یک از مراحل اصول روش علمی زیر، دیرتر از بقیه انجام می‌گیرد؟

1) مشاهده                                   2) نتیجه‌گیری                  3) فرضیه‌سازی                 4) آزمایش

35- بهترین روش برای اطمینان از درستی نتیجۀ یک آزمایش کدام است؟

1) دقت در انجام آزمایش                  2) تکرار آزمایش               3) مشاهدۀ دقیق              4) استفاده از ابزار مناسب

36- برای تزئین کلاس، فرضیۀ دانش‌آموزان کلاس ششم چه بود؟

1) بادکنک‌ها را به موی سر خود بمالیم و بچسبانیم.

2) بادکنک‌ها را به لباس پشمی بمالیم و بچسبانیم.

3) با کمک نیروی الکتریکی، بادکنک‌ها را به دیوار بچسبانیم.

4) هر سه گزینه صحیح می‌باشد.

37- برای اطمینان از درستی یا نادرستی .......... باید .........؛ و برای اطمینان از درستی .......... باید آن را .......... .

1) نظریه - آزمایش کرد - مشاهده - تکرار کرد.                                    2) فرضیه - آزمایش کرد - فرضیه - تفسیر کرد.

3) مشاهده - یادداشت‌برداری - نتایج - آزمایش کرد.                  4) فرضیه - آزمایش کرد - آزمایش- تکرار کرد.

38- در کدام‌یک از مراحل علمی یادداشت‌برداری از اهمیت بیشتری برخوردار است؟

1) طرح پرسش و فرضیه‌سازی                                             2) فرضیه‌سازی و نظریه دادن

3) مشاهده و آزمایش                                                        4) نتیجه‌گیری و ارائۀ تفسیر

39- وقتی با استفاده از مشاهده، به پرسش‌های خود، یک پاسخ احتمالی می‌دهیم .......... می‌کنیم.

1) تفسیر                                   2) نظریه‌سازی                 3) پیش‌بینی                   4) فرضیه‌سازی

40- زمانی که ما کمیتی را با دقت، چندین بار اندازه‌گیری می‌کنیم، انتظار داریم که....

1) تنها دو اندازه‌گیری شبیه هم باشند.

2) تمام اندازه‌گیری‌ها یک عدد را نشان دهند.

3) اندازه‌گیری‌های آخر باید شبیه هم باشد.

4) اکثر اندازه‌گیری‌ها نزدیک به هم باشند ولی لزومی ندارد که مثل هم باشند.

41- به نظر پرویز «منتشر شدن بوی پیاز رنده شده در فضای خانه به علت جنبش مولکول‌های گاز است.» این گفتۀ پرویز مربوط به کدام مورد زیر است؟

1) مشاهده                                2) فرضیه                       3) نظریه                                    4) نتیجه‌گیری

42- کدام‌یک از جملات زیر غلط است؟

1) نظریه، همان پاسخ یا پاسخ‌های احتمالی به مسئلۀ موجود است.

2) آزمایش، برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه انجام می‌شود.

3) فرضیه بر اساس مشاهده و اطلاعات جمع‌آوری‌شده بیان می‌شود.

4) با مشاهدۀ دقیق بعضی از پدیده‌ها را می‌توان پیش‌بینی نمود.

43-کدام گزینه صحیح نیست؟

1) هنگامی‌که درستی فرضیه‌ای به‌وسیلۀ آزمایش‌های فراوان ثابت شود، آن را نظریه می‌نامند.

2) یک نظریه تا زمانی که خلاف آن ثابت نشود و بتواند جوابگوی پرسش‌های ما باشد، مورد قبول است.

3) فرضیه، نظریه‌ای اثبات شده است که با دلایل محکم و آزمایش‌های فراوان درستی آن به اثبات رسیده است.

4) در مرحلۀ مشاهده، همواره باید هدف مشخص باشد. همان‌طور که یک نقاش و یک شاعر ابرها را با یک هدف مشاهده نمی‌کنند.

44- نخستین مرحله‌ای که برای پاسخ دادن به پرسش‌ها باید انجام داد.............. است.

1) طرح سؤال                             2) فرضیه‌سازی                 3) یادداشت‌برداری            4) مشاهده

45-کدام‌یک از گزینه‌های زیر تعریف نظریه است؟

1) پاسخ احتمالی که به ذهنمان می‌رسد.

2) جمع‌آوری اطلاعات

3) مشاهدۀ دقیق

4) فرضیه‌ای که به کمک آزمایش اثبات شده است. 

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021


۲۰ اسفند ۹۴ ، ۲۳:۱۷ ۰ نظر
مهرداد ساعی

خفن تر شیم


 

برای رقابت کردن، فقط حواست به خودت باشه.

اگه به رقیبات نگاه کنی، چاله‌های زیر پات رو نمی‌بینی. اونوقت، شست پات می‌ره تو چشمت.

۳۱ تیر ۹۴ ، ۱۹:۰۶ ۴ نظر
مهرداد ساعی