تاثیر اصطکاک در سرعت اجسام   رابطه وزن و سرعت در سطوح شیب‌دار   اعمال نیروی آهنربا بر اجسام آهنی   نحوه عملکرد دیافراگم و شش‌ها   چگونگی محاسبه و ثبت شدت زلزله   حرکت املاح و آب در اندام‌های گیاه   تصاویر میکروسکوپی   چگونگی استقامت مواد در شرایط مختلف   آزمایش تولید صدا    حلقه رشد در گیاهان   تولید گازهای آتشفشانی در آزمایشگاه
         تولید کاغذ به روش دستی (سنتی)

   آشنایی با کدهای مورس