رفت به شاگرد اول کلاسشون گفت: من هر کاری می کنم به تو نمی رسم، واسه همین وقتی تو رو می بینم، حرصم می گیره.

شاگرد اول گفت: آخه من هر وقت عکس انیشتین رو می بینم، این احساس بهم دست می ده ...

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده