این جمله رو به در اتاق خوابتون بزنید:
امروز را به گونه ای آغاز می کنم که اگر روز آخر زندگی ام بود، آیندگان مرا یک قهرمان یاد کنند.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده