یه شاگرد داشتم هر وقت نمره هاش کم می شد میگفت: شاید قسمت من هم این باشه که همیشه شاگرد ضعیفی باشم.
من جمله ی گاندی رو براش نوشتم:
درد من تنهایی نیست، بلکه مرگ ملتی است که گرسنگی را قناعت، بی عرضگی را صبر و با تبسمی بر لب، این حماقت را حکمت خداوند می نامند.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده