الف) جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب پر کنید.

1- به انرژی صدا، انرژی ............. نیز می­ گویند.

2- از انرژی ............. ، برای پختن غذا استفاده می­ شود.

3- از انرژی خورشید و انرژی آب جاری، برای تولید ............. استفاده می­ شود.

4- برای ذوب فلزات، به انرژی  ............. نیاز است.

5- بزرگ‌ترین منبع انرژی ............. است.

6- صدای هواپیما، انرژی ............. دارد.

 

ب) به پرسش­ های زیر پاسخ دهید.

1- انرژی چیست؟

2- دو مورد از کاربردهای انرژی گرمایی را بنویسید.

3- هرگاه احساس سرما می­ کنید، دست­هایتان را به هم می ­مالید تا گرمتان شود. در این مواقع، چه تبدیل انرژی­ هایی صورت می­ گیرد؟

4- شیپور دارای چه انرژی می‌باشد؟

5- کدام منابع انرژی، هوا را آلوده می­ کنند؟

6- معلم عرشیا روی تابلوی کلاس نوشته است: دود یعنی هدر رفتن انرژی.
فکر می­ کنید معنی جمله­ ی بالا چیست؟

 

ج) گزینه­ ی درست را انتخاب کنید:

1- ذوب کدام یک، به انرژی بیشتری نیاز دارد؟

الف) یخ                                          ب) آهن                                  

ج) شکلات                                      د) کره

 2- از کدام منبع انرژی، برق تولید می­ شود؟

الف) خورشید                                 ب) باد                        

ج) آب جاری                                 د) هر سه

3- وقتی هواپیما در ارتفاع پایین حرکت می­ کند، شیشه­ ی پنجره ­ها می­ لرزد. در این حالت چه تبدیل انرژی­ ای صورت می­ گیرد؟

الف) صوتی به حرکتی                    ب) حرکتی به صوتی                           

ج) صوتی به گرمایی                       د) گرمایی به حرکتی

4- هنگام برخورد یک توپ با زمین، مقداری از انرژی ............. آن به گرما تبدیل می­ شود.

الف) شیمیایی                                 ب) الکتریکی                          

ج) حرکتی                                      د) صوتی

5- از نور خورشید چه نوع انرژی­ هایی می­ توان گرفت؟

الف) نورانی                                   ب) گرمایی                             

ج) الکتریکی                                  د) همه­ موارد

6- در یک تکه چوب، کدام صورت انرژی وجود دارد؟

الف) شیمیایی                                 ب) گرمایی                             

ج) الکتریکی                                  د) حرکتی

 برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.                                                    با تشکر مهندس ساعی

                                                    موفق و پیروز باشید.