1- فناوری: تبدیل علم به عمل را فناوری گویند.

دانشمند: هر کسی که درباره آنچه که در اطرافش می‌گذرد کنجکاو است و به جستجوی پاسخ می‌پردازد.

2- علمی که از راه تجربه و آزمایش به دست می‌آید.

3- 1) از علم دیگران استفاده می‌کند. 2) همیشه در حال افزودن علم خود است. 3) یادداشت‌برداری می‌کند. 4) اطلاعات خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد. 5) مشاهداتش دقیق است. 6) پرسشگر است. 7) همیشه کنجکاو است. 8) زودباور نیست و تحقیق می‌کند.

4- به ترتیب: مشاهده، طرح مسئله، طراحی آزمایش، فرضیه‌سازی، تکرار آزمایش، مقایسه نتایج آزمایش، نتیجه‌گیری

5- الف) سوال ب) بررسی اطلاعات ج) جمع‌آوری اطلاعات د) فرضیه‌سازی ه) آزمایش‌کردن

6- اندازه‌گیری- مقایسه‌کردن - تغییرکردن - مدل‌سازی -  رسم نمودار - تحقیق کنیم - یادداشت‌برداری کنیم.

7- چون انضباط گروهی به کارهای ما نظم می‌دهد. - سرعت کار ما را زیاد می‌کند. - کارها را تقسیم‌بندی می‌کند. - حس همکاری را تقویت می‌کند.

8- موبایل - کتاب - تلویزیون - ماشین - هواپیما - خودکار - کاغذ - کامپیوتر

9- سرعت دادن به کار، نظم گروهی، تقسیم کار، همکاری، اجتماعی شدن

10- چهارشاخه: فیزیک، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، شیمی

11- با درست مصرف کردن، به اندازه مصرف کردن، آگاهانه مصرف کردن، به موقع مصرف کردن از وسایل می‌توانیم از فناوری لذت ببریم.

12- سرعت کارها را زیاد کرده، کارها را آسان‌تر کرده، کارها را منظم و بهتر انجام داده و زندگی را راحت‌تر کرده.

13- الف) کتاب           ب) مضرات: چشم را ضعیف می‌کند - مطالب بعضی کتاب‌ها برای روح مضر است.

14- الف) خبررسانی آسان‌تر - ترافیک کم‌تر

ب) امواج آن مضر است - امواج آن باعث تومور مغزی می‌شود.

15- الف) ساختمان سازی- جمع‌آوری زباله‌ها - کانال‌سازی برای آبیاری

ب) خراب کردن خانه‌ها و ساختمان‌ها به زور (مثل قضیه فلسطین و اسرائیل)


  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021