دانش‌آموز تیزهوشم!

میدونم شما هم میدونی؛ کودکانی که بیش‌تر از گیاهان و سبزیجات و مواد خام غذایی می‌خورند از دیگران باهوش‌ترند!

 

تفسیر یافته‌ها و نتیجه‌گیری

نکته 53: نتیجه‌گیری و تفسیر یافته‌ها به معنی ارائه‌ی یک توضیح کلی در مورد مجموعه‌ی اطلاعاتی است که از راه‌های گوناگون در مورد یک موضوع جمع‌آوری‌شده است.

نکته 54: تفسیر یافته‌ها یعنی کشف الگوها، روابط، قاعده‌ها، قانون‌ها و مفاهیم کلی.

نکته 55: فرایند یادگیری گاهی با یک مشاهده، مقایسه، طبقه‌بندی، جمع‌آوری اطلاعات و حتی اندازه‌گیری یک موضوع آغاز می‌شود و با تفسیر یافته‌ها و نتیجه‌گیری از آن‌ها پایان می‌پذیرد، پس تفسیر یافته‌ها درواقع نقطه‌ی نهایی فرایند یادگیری است.

نکته 56: در بسیاری از فعالیت‌ها، کشف رابطه‌ی موجود بین یک متغیر یا متغیرهای دیگر سبب پرورش مهارت تفسیر می‌گردد. اصولاً در تفسیر یافته‌ها و نتیجه‌گیری، باید نتایج به‌دست‌آمده را بااحتیاط تعمیم داد.

نکته 57: پس از مشاهده، دلیل و علت بروز آن پدیده به نظر ما می‌رسد که در حقیقت تفسیر و توضیح ما از پدیده است و معمولاً با عباراتی مانند ( زیرا )، ( به‌این‌علت که ) و ( به دلیل این‌که ) آغاز می‌شود.

روش علمی

نکته 58: روش علمی روشی منطقی است که پژوهشگران و محققان برای حل مسائل علمی و یافتن پاسخ پرسش‌هایشان به کار می‌بندند.

نکته 59: روش علمی روشی است منطقی که مانند پله‌های نردبان از چند مرحله‌ی پشت سرهم تشکیل‌شده است. این مراحل در طول تاریخ علم پیشرفت کرده و به‌صورت امروزی درآمده‌است.

نکته 60: البته دانشمندان انتظار ندارند که پاسخ تمام پرسش‌های خود را با روش علمی به دست آورند.

نکته 61: روش علمی تنها برای موضوعاتی کاربرد دارد که بتوان آن‌ها را در آزمایشگاه یا طبیعت، مشاهده، اندازه‌گیری و آزمایش کرد.

نکته 62: مراحل مختلف یک روش علمی به ترتیب زیر است:

1- تعریف مسئله 2- جمع‌آوری اطلاعات 3- فرضیه‌سازی 4- آزمایش فرضیه 5- ثبت یافته‌ها 6- تفسیر یافته‌ها، نتیجه‌گیری و نظریه‌سازی 7- انتشار گزارش

تعریف مسئله

نکته 63: در اولین مرحله، محققان سؤالی که برای آن‌ها پیش‌آمده است را با دقت، مشخص و تعریف می‌کنند. این مرحله برای طی مراحل دیگر لازم است، زیرا بدون مشخص کردن مسئله، حل آن نیز امکان‌پذیر نیست.

نکته 64: مسئله به دنبال مشاهده به وجود می‌آید. گاهی مسائلی که به دنبال پاسخی برای آن‌ها هستیم، سؤالات جدیدی هستند که به ذهن محقق رسیده و گاهی پرسشی است که محققان دیگر نیز به دنبال پاسخ آن بوده‌اند ولی هنوز به پاسخ آن نرسیده‌اند(مانند درمان یک بیماری).

جمع‌آوری اطلاعات

نکته 65: در مرحله‌ی دوم، محققان با مراجعه به کتابخانه به بررسی مجلات، مقالات، کتاب‌ها و شبکه‌های اطلاع‌رسانی پرداخته و درباره‌ی کارهای دیگران در رابطه با آن موضوع خاص یا موارد مشابه اطلاعات به دست می‌آورند.

نکته 66: معمولاً محققان کار خود را از صفر آغاز نمی‌کنند بلکه کارهای یک محقق، اساس کار محقق دیگر قرار می‌گیرد. گاهی محققان برای جمع‌آوری اطلاعات بیش‌تر، دست به آزمایش و مشاهده می‌زنند.

نکته 67: با بررسی سایت‌ها و وبلاگ‌های اینترنتی، مقالات علمی، روزنامه‌ها و مجلات، افراد متخصص و ... در خصوص تحقیقات قبلی انجام‌شده در مورد یادشده و یا موارد مشابه، اطلاعات خود را تکمیل می‌کنند.

فرضیه‌سازی

نکته 68: محققان در سومین مرحله بر پایه‌ی اطلاعات حاصل از مرحله‌ی دوم فرضیه‌سازی می‌کنند.

نکته 69: فرضیه، حدس و گمانی است که بر پایه‌ی اطلاعات و درباره‌ی علت پدیده‌ای یا به‌عنوان پاسخ سؤالی زده می‌شود. محققان انتظار ندارند فرضیه‌ای که در این مرحله می‌سازند، موردقبول دیگران قرار بگیرد.

نکته 70: فرضیه باید آزمایش شود و پس از آزمایش ممکن است خود محقق هم به نادرست بودن فرضیه‌اش پی ببرد.

آزمایش فرضیه

نکته 71: مرحله‌ی چهارم، مرحله‌ی آزمایش فرضیه است. در این مرحله، آزمایش‌های گوناگون، به ترتیب احتمال درست بودن فرضیه‌ها، بر روی آن‌ها انجام می‌گیرد.

نکته 72: در تمام آزمایش‌هایی که انجام می‌شود، باید یک گروه از نمونه‌ها به‌عنوان شاهد(گروه کنترول) وجود داشته باشد. وجود گروه شاهد، نتیجه‌ای که از آزمایش گرفته می‌شود را قابل‌اعتمادتر می‌سازد.

نکته 73: بهترین راه مطالعه‌ی درستی یا نادرستی پیش‌بینی‌ها، طراحی و انجام آزمایش و بررسی نتایج آن است.

ثبت وقایع

نکته 74: تمامی اطلاعات حاصل از آزمایش‌ها و نتیجه‌ی هر یک، بر روی برگه‌های خاص ثبت می‌شوند.


  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021