به دنیا نگویید: "برای درس خواندن و نتیجه گرفتن، چه شرایطی نیاز داریم" از دنیا بپرسید:"برای درس خواندن و نتیجه گرفتن، چه شرایطی درست و لازم است؟"

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده