زندگی مثل این فیلم هاست که اولش تبلیغه.  و احمق کسیه که هی دکمه ی  >>FF رو میزنه .
چون تازگی ها از تبلیغات نمی شه پرید.
صبر داشته باش، باید ببینی چی دوست داره پخش کنه تا به چیزی برسی که دوست داری پخش کنه.
دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده