هیچ سلاحی قوی تر از مهربونی نیست. اگر بشر، بیشتر قدر این سلاح رو می دونست، هیچ وقت واسه فتح جهان و جنگ ها، موشک نمی ساخت.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده