1- منقار عقاب نوعی ............. است.

الف) اهرم                                            ب) پیچ

ج) گوه                                                د) سطح شیبدار

2- کدام گروه از ماشین های زیر دارای گوه هستند؟

الف) فرغون - کارد - نردبان               ب) تبر - بیل - کلنگ

ج) سرسره - نردبان - تبر                   د) کلنگ - فرغون - کارد

3- نردبان و در بطری آب معدنی به کدام یک از ماشین های زیر شبیه تر هستند؟

الف) سطح شیبدار - گوه                     ب) سطح شیبدار - پیچ

ج) پیچ - گوه                                       د) گوه - پیچ

4- دندان ها و چنگال گرگ، به کدام ماشین شباهت دارد؟

الف) اهرم                                            ب) گوه

ج) پیچ                                                 د) سطح شیبدار

5- در کدام یک از ماشین های زیر از سطح شیبدار استفاده نشده است؟

الف) میخ کش                                      ب) نردبان

ج) پیچ                                                   د) سرسره

6- برای آن که بتوانیم آسان تر از نردبان بالا برویم بهتر است که ...........

الف) زاویه بین نردبان و دیوار کم باشد.

ب) زاویه بین نردبان و زمین کم باشد.

ج) نردبان به حالت عمود نزدیک تر شود.

د) فاصله بین پله های نردبان کم تر شود.

7- در کدام ماشین با این که نیرو و جسم هر دو حرکت می کنند، ماشین ثابت است؟

الف) الاکلنگ                                       ب) پیچ

ج) سطح شیبدار                                   د) فرغون

8- کدام یک، ماشین ساده به حساب می آید؟

الف) چرخ گوشت                                ب) دوچرخه

ج) اتومبیل                                           د)چاقو

9- کدام یک، ماشین حساب نمی آید؟

الف) جک اتومبیل                                ب) آینه

ج) سوزن                                             د) رنده ی نجاری

10- در کدام وسیله از گوه استفاده نشده است؟

الف) میخ                                              ب) تیغه ی قیچی

ج) سنجاق                                            د) در بطری پلاستیکی

 


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده