1- کدام وسیله مانند اهرم عمل می کند؟

الف) جارو                                 ب) منگنه

ج) راکت تنیس                        د) هر سه        

2- در کدام یک از اهرم های زیر جهت نیرو و جسم موافق یکدیگر است؟

الف) الاکلنگ                            ب) انبردست

ج) فرغون                                د) قیچی باغبانی          

3- در کدام یک از اهرم های زیر محل وارد شدن نیرو در وسط است؟

الف) فرغون                              ب) قیچی

ج) ترازو                                  د) انبر یخ گیر

4- در کدام یک از اهرم های زیر تکیه گاه بین جسم و نیرو قرار می گیرد؟

الف) منگنه                               ب) فرغون

ج) انبردست                            د) جارو           

5- کدام یک از وسایل زیر ماشین به حساب نمی آید؟

الف) جک اتومبیل                    ب) سطح شیبدار

ج) چرخ و محور                       د) آینه

6- در هنگام جویدن غذا، حرکت فک پایین شما شبیه به کدام نوع ماشین کار نمی کند؟

الف) انبر یخ گیر                       ب) فرغون

ج) جاروی فراشی                     د) قاشق

7- در اهرم نوع دوم ، ............

الف) طول اهرم برابر طول بازوی مقاوم است.             

ب) می توان در آن تغییر جهت نیرو را مشاهده کرد.

ج)طول اهرم برابر با طول بازوی محرک است.                       

د) صرفه جویی در وقت و نیرو همزمان امکان پذیر است.      

8- کدام یک از اهرم های زیر از نظر محل قرار گرفتن تکیه گاه با بقیه متفاوت است؟

الف) انبردست                          ب) فندق شکن

ج) چرخ دستی                         د) یخ گیر       

9- کدام یک از اهرم های زیر، اهرم نوع دوم است؟

الف) پنس یا موچین                 ب) انبردست

ج) گردو شکن                         د) قیچی آهن بری      

10- در کدام گزینه ی زیر تکیه گاه و نیروی مقاوم در دو سر میله اهرم قرار دارند؟

الف) قیچی                                ب) دربازکن نوشابه

ج) انبر دست                            د) زغال گیر    


برای پاسخ به سوالات فوق به قسمت نظر مراجعه فرمایید.


با تشکر مهندس ساعی

موفق و پیروز باشید.

دانلود رایگان کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده