تشخیص متغیر

نکته 38: توانایی تعیین متغیرها در یک آزمایش بسیار مهم است، چراکه در نتیجه‌گیری شما اثرگذار است.

نکته 39: در یک آزمایش باید متغیرهای مستقل و وابسته را مشخص نمود. متغیر مستقل درنتیجه‌ی آزمایش اثرگذار است ولی متغیر وابسته به‌واسطه‌ی متغیرهای دیگر اثرگذار بر روی نتیجه‌ی آزمایش، می‌تواند نقش داشته باشد.

فرضیه‌سازی

نکته 40: زمانی که برای استنباط خود از مشاهدات، توضیحی ارائه می‌دهید، در حقیقت فرضیه‌سازی می‌کنید، به‌عبارت‌دیگر فرضیه، اظهارنظر برای توضیح دادن پاسخ یک سؤال است.

نکته 41: فرضیه ممکن است درست یا نادرست باشد ولی باید با دلایل موجود، منطبق و منطقی باشد و از اصول علمی و مفاهیم آموخته‌شده‌ی قبلی حتماً استفاده شود.

نکته 42: پس از فرضیه‌سازی مسئله، تعمیم پیش می‌آید، به این معنی که باید دید که این فرضیه در مورد رویدادهای مشابه نیز کارایی دارد یا خیر.

نکته 43: دو چیز فرضیه را علمی می‌سازد: 1- منطبق بودن بر شواهد. 2- قابل‌آزمایش بودن(آزمون‌پذیری)

نکته 44: دانشمندان برای بیان علت یک پدیده، با استفاده از اطلاعات به‌دست‌آمده و به کمک ذهن خلاق خود، راه‌حلی هوشمندانه ارائه می‌کنند، این راه‌حل یا پاسخ احتمالی فرضیه نام دارد.

 

 

معما 1 برای دانش‌آموز تیزهوش:

عده‌ای به ترتیب وارد باغی می‌شوند و به شمارۀ ورود خود سیب ‌چیدند... .

نفر اول، یک سیب، دومی، دو تا، سومی، سه تا و ......

سپس سیب‌ها را روی هم ریخته و به‌طور مساوی بین خود تقسیم کردند.

به هرکدام 9 سیب رسید.

سؤال: تعداد نفراتی که سیب چیدند چند نفر بود؟

طراحی تحقیق

نکته 45: شما باید این توانایی را داشته باشید که مسائلی که با آن‌ها روبرو می‌شوید را حل کنید. برای این کار لازم است توانایی طراحی مراحل یک تحقیق را داشته باشید تا به پاسخ برسید.

نکته 46: مراحل طراحی تحقیق، کلیه‌ی مهارت‌های همچون مشاهده، اندازه‌گیری، فرضیه‌سازی و ... را شامل می‌شود.

نکته 47: دانشمندان به نحوه دقیق‌تری از روش علمی بهره می‌گیرند و تفاوت دانشمندان با سایر افراد نیز در همین است. دانشمندان دقیق‌تر از افراد دیگر به مشاهده می‌پردازند، مشاهده‌ی دقیق دانشمندان به طرح پرسش‌های خوبی می‌انجامد. آن‌ها فرضیه‌های بهتری می‌سازند، آزمایش‌های دقیق‌تری و بهتری طراحی می‌کنند و .. .

مدل‌سازی

نکته 48: به دلیل بزرگ یا کوچک بودن برخی پدیده‌ها و یا عدم دسترسی به آن‌ها، مدلی بزرگ یا کوچک‌تر از واقعیت را می‌سازیم و نتیجه‌ها را در اندازه‌ی مدل بررسی می‌کنیم و سپس با نمونه‌ی واقعی مقایسه می‌کنیم.

طبقه‌بندی

نکته 49: در مهارت طبقه‌بندی گروهی از اشیاء، جانداران، یافته‌‌ها و ... بر اساس خصوصیاتی که دارند در گروه‌های جداگانه قرار می‌گیرند.

نکته 50: قرار دادن چیزهای مشابه در یک گروه را(بعد از یافتن شباهت و تفاوت‌ها) طبقه‌بندی می‌گوییم.

نکته 51: دانشمندان از طبقه‌بندی برای نظم ‌بخشیدن به پژوهش‌های خود درباره‌ی طبیعت بر مبنای نظام‌ها و ملاک‌ها استفاده می‌کنند. برای طبقه‌بندی لازم است که شباهت‌ها، تفاوت‌ها و روابط آن‌ها موردتوجه قرار گیرند.

نکته 52: طبقه‌بندی به سه شکل انجام می‌شود:

1- طبقه‌بندی دوتایی: مانند گیاه و جانور، مهره‌دار و بی‌مهره، زنده و غیرزنده.

2- طبقه‌بندی دوتایی چند خصوصیتی: مانند مهره‌داران تخم‌گذار، مهره‌دارانی که بدنشان از پولک پوشیده شده است.

3- طبقه‌بندی چندمرحله‌ای: در این طبقه‌بندی با توجه به ملاک‌ها، طرح طبقه‌بندی می‌تواند شکل‌های مختلفی داشته باشد: مانند طبقه‌بندی ترتیبی(وقتی طبقه‌بندی بر اساس قد یا طول یا وزن انجام می‌شود).


  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021