برقراری ارتباط

نکته 22: برقراری ارتباط به معنای مهارت یافتن در پیدا کردن، انتقال و دریافت اطلاعات و یافته‌ها از راه‌های گوناگون مانند صحبت‌‌کردن، نوشتن، گزارش‌دادن، رسم منحنی، نقاشی‌کردن، تهیه‌ی جدول و ... است.

نکته 23: برقراری ارتباط به روش‌های گوناگون از قبیل گزارش شفاهی، گزارش کتبی، رسم نمودار و ... امکان‌پذیر است. در این فرایند می‌بایست از واژگان علمی استفاده کرد.

جمع‌آوری اطلاعات

نکته 24: منظور از مهارت جمع‌آوری اطلاعات این است که در خصوص یک پدیده از منابع یا مراجع مناسب از طریق مطالعه‌ی منابع( کتاب‌ها، مجلات، مقاله‌ها و ... ) استفاده از رسانه‌ها، گفت‌و‌گو و مصاحبه با افراد متخصص و بهره‌گیری از تمام شبکه‌های اطلاع‌رسانی می‌باشد.

اندازه‌گیری

نکته 25: منظور از اندازه‌گیری، مقایسه‌ی یک خاصیت یا کمیت با واحد کمیت می‌باشد، مانند جرم، حجم، طول، زمان و ... . اندازه‌گیری در یادگیری علوم نقش اساسی دارد. در برخی از مشاغل داشتن مهارت اندازه‌گیری برای انجام مطلوب وظایف ضرورت دارد. مثلاً مهندس نقشه‌کش، یک طراح کابینت و ... .

نکته 26: اندازه‌گیری باید دقیق باشد و بر اساس واحد(یکا) مناسب صورت پذیرد.

نکته 27: ما می‌توانیم با استفاده از وسایل اندازه‌گیری مناسب(مانند متر، کولیس، دماسنج، اهم‌متر و ...) کمیت‌هایی مانند طول، حجم، دما، مقاومت، زمان، سرعت و ... را اندازه‌گیری کنیم.

 

 

کاربرد ابزار

نکته 28: مهارت در کاربرد ابزار ازجمله مهارت‌های پایه‌ای است، چراکه ما از ابزارها برای اندازه‌گیری در مشاهده، آزمایش و دیگر مراحل زندگی استفاده می‌کنیم. توانایی برش یک مربع رسم شده بر روی یک کاغذ و یا استفاده از میکروسکوپ به نظر ساده می‌رسند اما اگر به‌درستی در مسیر یادگیری استفاده نشوند اتفاقی نمی‌افتد.

نکته 29: استفاده از ابزار در علوم به‌منظور مشاهده‌ی دقیق‌تر و بهتر، مقایسه‌ی دقیق‌تر، اندازه‌گیری دقیق‌تر و انجام آزمایش‌های گوناگون صورت می‌پذیرد. نقاشی کردن، آزمایش و مدل‌سازی ازجمله مواردی است که به کمک آن‌ها می‌توان مهارت کاربرد ابزار را تقویت کرد.

نکته 30: برای تحقیق یا آزمایش لازم است کاربرد ابزارهای مربوطه را بدانیم و روش کار با آن‌ها را بیاموزیم.

استنباط و نتیجه‌گیری

نکته 31: استنباط گفته‌ای است که فراتر از شواهد قرار می‌گیرد و درواقع سعی دارد که مشاهدات را تفسیر کند و توضیح دهد اما به‌هرحال هر استنباطی بر پایه‌ی یک مشاهده استوار است.

نکته 32: استنباط، حسد و گمان نیست، زیرا حدس مبنای دقیقی ندارد و بر شواهد متکی نیست درحالی‌که استنباط بر اساس مشاهدات و شواهد است.

پیش‌بینی کردن

نکته 33: بیان اتفاقاتی که ممکن است در آینده به وقوع بپیوندند را پیش‌بینی می‌نامند.

نکته 34: پیش‌بینی با حدس زدن متفاوت است، زیرا پیش‌بینی بر اساس اطلاعات انجام می‌گیرد درحالی‌که حدس بر پایه‌ی شواهد نیست. معمولاً پیش‌بینی بر اساس یک فرضیه‌ی ذهنی و رابطه‌ی علت و معلولی از پیش کشف‌شده انجام می‌پذیرد.

نکته 35: هر پیش‌بینی خوب باید به‌طور منطقی، بر اصول و قواعد علمی از پیش آموخته استوار باشد و همواره با استدلال باشد.

نکته 36: فرضیه و پیش‌بینی هر دو باید قابل‌آزمایش باشند تا آزمایش درستی یا نادرستی آن‌ها را روشن نماید. برای درک بهتر به این جمله‌ها توجه کنید: ابرها تیره هستند(مشاهده). تیرگی ابرها به دلیل فشردگی زیاد ابرهاست(تفسیر و استنباط). فکر می‌کنم چند ساعت بعد باران ببارد(پیش‌بینی).

نکته 37: پیش‌بینی کردن به دلیل تحرک تفکر، تقویت حافظه، گسترش قدرت تخمین و به چالش واداشتن بخشی از روش‌های یادگیری فعال یادگیرنده می‌باشد.

  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021