61 - چگونه می‌توان به حل مسائل مختلف زندگی پرداخت؟

الف) فراگیری علوم                                              ب) پرورش مهارت‌ها              

ج) بهره‌گیری از تفکر و تجربه                                   د) هر سه گزینه

 

 

62 - آن‌چه دانشمندان زمان‌های گذشته به مقدار زیاد داشتند و توانستند نکات بسیار زیادی را بیابند، .............. و .............. بوده است.

الف) وقت زیاد - وسایل گران قیمت                         ب) کنجکاوی - قدرت تفکر و ابتکار                

ج) وسایل گران قیمت - پشتکار و هوش زیاد                د) دقت و تیزبینی - علاقه به علم

63 - کدام گزینه درست نیست؟

الف) روش‌هایی که مسائل و مشکلات مختلف را قابل حل کردن می‌سازند، علم هستند.               

ب) آزمایش‌هایی که انجام می‌شوند به تولید علم منجر می‌شوند.             

ج) به‌کارگیری حواس پنج‌گانه برای مشاهدات علمی کاری بیهوده است چون حواس ما دقیق نیستند.                  

د) پاسخ پرسش‌هایی که برای انسان پیش می‌آید، همان علم است.

64 - کدام یک از جمله‌های زیر جنبه‌ی علمی کم‌تری دارد؟

الف) اگر فشار هوا را بیش‌تر کنیم چه خواهد شد؟                  

ب) ممکن نیست بتوان علت آن را کشف کرد.              

ج) افزایش دما هم می‌تواند بر آن اثر بگذارد.                

د) چگونه می‌توان به این لایه‌ی سنگ معدن رسید؟

65 - جابربن حیان، دانشمند مسلمان قرن دوم هجری شمسی، بر چه چیزی در فعالیت علمی تاکید داشت؟

الف) تفکر درباره‌ی پدیده‌های طبیعی و علوم تجربی                 

ب) تاکید بر تجربه‌های پیشینیان در علوم تجربی           

ج) انجام روش علمی برای اجرای هدفمند و نظام‌دار فعالیت‌های تجربی              

د) توجه به رشد هدفمند و نظام‌دار فناوری هنگام انجام آزمایش‌های تجربی

66 - کدام یک از گزینه‌های زیر از مراحل روش علمی نیست؟

الف) مشاهده                                                     ب) مطالعه و مقایسه

ج) مدل‌سازی                                                     د) شک و تردید نسبت به درست‌بودن داده‌ها

 

67 - در کدام یک از گزینه‌ها، ترتیب انجام مراحل روش علمی درست است؟

الف) مشاهده - پرسش - فرضیه‌سازی - مدل‌سازی                  

ب) پرسش - مشاهده - مدل‌سازی - فرضیه‌سازی          

ج) مشاهده - پرسش - مدل‌سازی - فرضیه‌سازی          

د) پرسش - مشاهده - فرضیه‌سازی - مدل‌سازی

68 - کدام یک از مراحل روش علمی است؟

الف) کنجکاوی                       ب) نتیجه‌گیری           ج) علاقه به علم          د) تعمیم

69 - کدام یک مهم‌ترین نکته در علم است؟

الف) مشاهده‌ی خوب                                           ب) نظریه‌سازی          

ج) سوال کردن و یافتن پاسخ                                  د) انجام آزمایش‌های دقیق

70 -  برای یک فعالیت علمی به منظور حل یک مسئله، نخستین گام کدام است؟

الف) پیش‌بینی یا فرضیه‌سازی                                  ب) طراحی آزمایش               

ج) یادداشت نتایج                                                د) پرسش و تحقیق

71 - کدام یک آخرین مرحله‌ی روش علمی است؟

الف) پرسش                         ب) نظریه‌سازی           ج) پاسخ                             د) ثبت داده‌ها

72 - کدام گزینه باعث تلاش انسان برای یافتن پاسخ‌ها و پیدایش علم می‌شود؟

الف) مشاهده                        ب) کنجکاوی              ج) فرضیه‌سازی           د) پرسش

73 - هنگامی که شباهت‌ها و تفاوت‌های داده‌های مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهیم، کدام مرحله از روش علمی را انجام می‌دهیم؟

الف) تفسیر داده‌ها                                     ب) جمع‌آوری اطلاعات           

ج) طبقه‌بندی اطلاعات                                د) آزمایش

 

 

 

74 - هنگام جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات، کدام یک از موارد زیر باید رعایت کرد؟

الف) حتماً باید از صفر شروع کرد و به کارهای قبلی دیگران اعتماد نکرد.

ب) شخص آزمایش‌گر فقط باید اطلاعاتی را که از مشاهدات شخصی خودش به‌دست می‌آورده، جمع‌آوری کند.

ج) نباید فقط به مشاهدات شخصی اکتفا کرد، باید از اینترنت، مقاله‌ها، کتاب‌ها و تجربه‌ی دیگران هم کمک گرفت.

د) گزینه‌های 1 و 2

75 - اگر دانشمندان نتیجه‌ی آزمایش‌های خود را ثبت و یادداشت نکنند، چه اتفاقی می‌افتد؟

الف) علم هیچ‌وقت به‌وجود نمی‌آید.                

ب) انسان‌ها در هر زمانی باید آزمایش‌ها و مشاهدات خود را از صفر شروع می‌کردند.         

ج) علم و تکنولوژی هیچ‌وقت پیشرفت نمی‌کرد.            

د) هر سه گزینه صحیح است.

76 - در کدام مرحله تلاش می‌شود تا برای پرسش اولیه، پاسخی پیشنهاد شود؟

الف) مشاهده                        ب) فرضیه‌سازی          ج) نظریه‌سازی            د) تفسیر داده‌ها

77 - دانشمندی با توجه به نقاشی‌های روی دیوارهای یک غار، درباره‌ی روش زندگی مردم پیشین حدس‌هایی می‌زند. این دانشمند در حال انجام کدام یک از مراحل روش علمی است؟

الف) فرضیه‌سازی                   ب) اندازه‌گیری            ج) انجام آزمایش                   د) نظریه‌سازی

78 - پژوهشگری برای بررسی اثر میدان مغناطیسی بر رشد یک نوع گیاه، چندین دانه‌ی گیاه را در میدان مغناطیسی قرار داد و سپس آن‌ها را کاشت و میزان رشد آن‌ها را زیر نظر گرفت. این پژوهشگر چه مرحله‌ای از روش علمی را انجام داده است؟

الف) گردآوری داده‌ها                                            ب) تفسیر نتایج و داده‌ها         

ج) پیش‌بینی یا فرضیه‌سازی                                   د) طراحی آزمایش

79 - هنگام کار در آزمایشگاه چه نکته‌هایی را باید رعایت کرد؟

الف) استفاده از روپوش و وسیله‌های ایمنی                 

ب) طراحی یک دستور کار و عمل به آن          

ج) مشورت با مسئول آزمایشگاه           

د) همه‌ی موارد

80 - در انجام آزمایش چه نکاتی را باید رعایت شود؟

الف) تکرار آزمایش برای کاهش خطاها             

ب) یکسان بودن همه‌ی شرایط به جز یکی برای مقایسه‌ی بهتر              

ج) مدل سازی صحیح            

د) همه‌ی موارد

81 - علوم‌تجربی، در کجا قابل بررسی و آزمایش است؟

الف) طبیعت                        ب) خانه                             ج) آزمایشگاه              د) هر سه گزینه

82 - نتیجه‌گیری‌های یک آزمایش به کدام یک از گزینه‌های زیر بستگی دارد؟

الف) تعداد دفعات انجام آزمایش                               ب) فرضیه‌ی اولیه                 

ج) پرسش اولیه                                                 د) همه‌ی موارد

83 - هنگامی که پدیده‌ها بسیار بزرگ یا کوچک یا دور از دسترس هستند، چه راهی برای آزمایش کردن آن‌ها وجود دارد؟

الف) شبیه‌سازی                    ب) مدل‌سازی             ج) نمونه‌سازی             د) همه‌ی موارد

84 - هنگام اندازه‌گیری، کدام یک از ابزار زیر مفید است؟

الف) حواس پنج‌گانه                                             ب) ابزارهای مدرّج       

ج) مشاهده‌ی مقایسه‌ای                                         د) همه‌ی موارد

85 - در کدام گزینه، حس با روشی مناسب برای مشاهده و سنجش یک پدیده درست به‌کار برده نشده است؟

الف) استفاده از دست برای سنجش سنگینی اجسام

ب) استفاده از حس لامسه برای سنجش دمای اجسام               

ج) استفاده از ضربان قلب برای سنجش زمان مکالمه با تلفن                 

د) هر سه گزینه

 

 

86 - به چه دلیل ثبت داده‌ها و نتیجه‌گیری آزمایش‌ها ضروری است؟

الف) تا فراموش نشود.             

ب) تا امکان استفاده‌ی آن‌ها برای دیگران فراهم باشد.               

ج) مقایسه‌ی نتایج و داده‌ها با نتایج دیگر آزمایش‌ها امکان‌پذیر باشد.                  

د) هر سه گزینه

87 - تفاوت نظریه و فرضیه در چیست؟

الف) اگر نظریه‌ای پس از انجام آزمایش‌ها درست از آب دربیاید، تبدیل به فرضیه می‌شود.             

ب) فرضیه از نظر علمی محکم‌تر و قابل اطمینان‌تر از نظریه است.           

ج) فرضیه را نمی‌توان به دیگران اعلام کرد ولی نظریه را می‌توان اعلام کرد.                  

د) همیشه پس از انجام آزمایش، فرضیه تبدیل به نظریه می‌شود.

88 - دانشمندان رشته‌های مختلف علمی چگونه می‌توانند به نیازهای زندگی پاسخ مناسب دهند؟

الف) تبدیل علم به فرآورده                                    ب) فعالیت بین رشته‌ای

ج) انجام آزمایش‌های فراوان                                   د) برطرف کردن معایب فناوری

89 - کدام یک درباره‌ی فناوری درست نیست؟

الف) تبدیل علم به عمل، فناوری نامیده می‌شود.           

ب) در اغلب موارد معایب فناوری بسیار بسیار بیش‌تر از فواید آن است.               

ج) فناوری باعث پیشرفت و افزایش کیفیت و آسانی زندگی می‌شود.                  

د) فناوری در کنار خوبی‌ها و فایده‌هایش، عیب‌ها و بدی‌هایی نیز دارد.

90 - تولید سوخت هسته‌ای و استفاده از آن، نمونه‌ای از ..............

الف) تبدیل علم به پرسش است.                             ب) تبدیل کنجکاوی به علم است.                  

ج) تبدیل تجربه به علم است.                                  د) تبدیل علم به عمل است.
  لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021