این کلیپ توی اکوادور درست شده و اکوادور هم همونطور که میدونید روی خط استوا ست.جالبه که بدونید آب که میخواد از سینک خارج بشه تو نیمکره شمالی به صورت خلاف جهت عقربه ی ساعت می چرخه (یه چیزی مثل گرد آب) و تو نیمکره جنوبی به صورت همجهت عقربه ی ساعت و روی خط استوا اصلا نمیچرخه و بدون دوران آب از سینک خارج میشه،حالا تو این کلیپ جالب میشه هر سه حالتشو دید.