برای رسم قلب توابع زیادی داریم که چند نمونه آن چنین است:

1)

                                                                   

2)

                                لطفا جهت تهیه کتاب با شماره زیر تماس حاصل فرمایید 


  ارسال کتاب به کلیه نقاط ایران عزیز


66199781 - 021