مردی میان دانه های قهوه ( تست هوش )

این یک تست هوش بسیار جالب است شما باید بتوانید در بین این دانه‌های قهوه صورت یک انسان را پیدا کنید.

پزشکان معتقدند اگر صورت نهفته شده را ظرف 3 ثانیه پیداکنید، نیمکره راست شما بیشتر از افراد دیگر پرورش یافته است. اگر بین 3ثانیه تا یک دقیقه طول بکشد نیمکره راست شما بصورت عادی پرورش یافته است. اگر بین یک دقیقه تا سه دقیقه طول بکشد یعنی سمت راست مغز شما کند عمل می کند و باید پروتئین بیشتری به بافت های مغزتان برسانید و اگر بعد از سه دقیقه هنوز نتوانسته‌اید تصویر را پیدا کنید باید ذهنتان را باچنین تست‌هایی بیشتر آشنا کرده وتمرین کنید.