9 تا بچه توی یه خونه هستن و هر کدوم دارن کاری انجام میدن

 1 - اتو میکنه

 2 - تلویزیون میبینه

 3 - آشپزی میکنه

4 - شطرنج بازی میکنه

 5 - دوش میگیره

 6 - رادیو گوش میده

 7-  خوابیده

 8-  لباس میشوره

 9- داره چیکار میکنه؟

 

این معما از طرف یکی از مراکز بزرگ علمی دنیا برای تیز هوشان مطرح شده. جواب هم داره. سر کاری هم نیست!!!


ادامه مطلب